Tjänster

AB Safe Ekonomi levererar tjänster inom FÖRETAGSTJÄNSTER, HR-TJÄNSTER och RÅDGIVNING. Vi erbjuder skalbara tjänster efter skräddarsydda önskemål, ni gör en del eller vi gör allt! Som kund hos AB Safe Ekonomi erhåller alla kunder ett eget kundteam med en dedikerad ansvarig person.

AB Safe Ekonomi har utvecklat följande tre affärsområden för att du skall få tid driva och utveckla ditt företags affärer:

Företagstjänster

AB Safe Ekonomi handhar hela er lönehantering konfidentiellt efter era kravspecar, enligt gällande lagar och branschregler. AB Safe Ekonomi ser till att alla får rätt lön i rätt tid.

AB Safe Ekonomi har stor erfarenhet av olika affärssystem som anpassas efter era behov där ni erhåller rätt rapportering och statistik efter önskemål.

AB Safe Ekonomi handhar tid och frånvarorapportering, utlägg med reseräkningar, förmånsbilar,pensioner, enkla attestsystem tillsammans med lönespecifikationer och bokföringsunderlag samt skattedeklarationer, kontrolluppgifter etc.

AB Safe Ekonomi erbjuder skalbara tjänster efter skräddarsydda önskemål, ni gör en del eller vi gör allt!

Som kund hos AB Safe Ekonomi erhåller alla kunder ett eget kundteam med en dedikerad ansvarig person och egen inloggning i våra molntjänster.

Vi hjälper stora som små företag med den löpande redovisningen genom en effektiv och säker kundportal där alla bokföringshandlingar skapas eller scannas in i affärssystemet. Du loggar in via din telefon, dator eller platta, eller låter våra konsulter sköta hela redovisningen efter att ni attesterat. Oavsett så tar ni ut era rapporter när ni vill.

Hög integritet, snabb service med bästa kundnytta – till en rörlig kostnad!

HR-tjänster

AB Safe Ekonomi HR och personal tjänster är utvecklade för alla branscher – viktigt att behålla bra folk med bra kompetens.

Genom transparens, nöjda och trygga medarbetare hjälper Safe Ekonomi kunder att minska administration, rätt arbetsmiljö och undvika dyrbara processer samt eventuella skadestånd.

AB Safe Ekonomi utvecklar personalhandbok som styr rätt rutiner, riskhantering och delegerar ansvar.

AB Safe Ekonomi granskar ramavtal, kollektivavtal och håller kontakt med myndigheter, försäkringsbolag och pensionsföretag, uppsägningsärenden, intervjuer, selektera bland CVn, upprättar personalhandböcker och formulerar HR -policys.

AB Safe Ekonomi upprättar HR-BOKSLUT

Rådgivning

Individuell företagsrådgivning – inför nya utmaningar. Vill du utveckla företaget eller är du på väg att etablera dig utomlands? AB Safe Ekonomi erbjuder individuell rådgivning till företag som vill växa, utvecklas, finna partners eller funderar på att hitta rättvisa exitlösningar.

AB Safe Ekonomi hjälper dig att analysera dina resultat och hur du utvecklar en solid och sund verksamhet. Vi samarbetar med de tydligaste och bästa företags- och skattejurister i Sverige och utomlands.