Nya lagar och regler sommaren 2023

Ny mervärdesskattelag

Den 1 juli 2023 träder en ny mervärdesskattelag i kraft. Den ersätter mervärdesskattelagen från 1994 och är en omformulering och modernisering av den lagen. Anledningen till att en ny lag ersätter den gamla är att den blivit svåröverskådlig och full av tillägg som gjort den svår att tillämpa. Den nya lagen har en ny kapitelindelning som i huvudsak överensstämmer med EU:s mervärdesskattedirektiv och innehåller moderniseringar i fråga om språk och termer. Även om den nya lagen föranletts av behov av lagtekniska justeringar innehåller den också en förändring. Den rör momsbehandlingen av interna tjänster i grupper av föreningar och andra aktörer som bedriver verksamhet av allmänt intresse.

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Under perioden 1 juli 2023 till och med juni 2026 kommer anställda att inte förmånsbeskattas för laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel om laddningen sker vid arbetsgivarens laddningspunkt eller eluttag i anslutning till arbetsplatsen.

Slopade övergångsregler för vissa tobaksfria nikotinprodukter

Från 1 januari 2023 omfattas tobaksfria nikotinprodukter av produktkrav och märkningskrav – till exempel att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration – med tillhörande straffbestämmelse. Tobaksfria nikotinprodukter som tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023 och som inte uppfyller produktkraven eller kraven på märkning enligt den nya lagen har fått fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden fram till den 1 juli 2023 om de inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa.

Tillstånd för spelprogramvara

Från den 1 juli 2023 krävs enligt spellagen tillstånd för att hantera spelprogramvara. Tillståndskravet gäller för aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara som används vid onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap. spellagen. Syftet med tillståndsplikten för spelprogramvara är att begränsa tillgången till programvara för olicensierade spelföretag som tillhandahåller spel i Sverige. Ansökningsavgiften är 120 000 kronor och ansökan görs hos Spelinspektionen: Spelinspektionens webbtjänst.

Rulla till toppen