Grafisk profil

Logotype

Logotypen finns i följande utföranden och format.
Endast S-emblem
png-format

Färger

HEX:  #324570 
RGB:  50, 69, 112
HSB:  222, 55, 44 
CMYK:  55, 38, 0, 56 
HEX:  #4084B5 
RGB:  64, 132, 181 
HSB:  205, 65, 71 
CMYK:  64, 27, 0, 29 
HEX:  #339963
RGB:  51, 153, 99
HSB:  148, 67, 60 
CMYK:  66, 0, 35, 40 
HEX:  #F9F9F9 
RGB:  249, 249, 249 
HSB:  0, 0, 98 
CMYK:  0, 0, 0, 2 
HEX:  #9c9c9c 
RGB:  156, 156, 156
HSB:  0, 0, 61 
CMYK:  0, 0, 0, 38 
HEX:  #616161 
RGB:  97, 97, 97 
HSB:  0, 0, 38 
CMYK:  0, 0, 0, 61 

Typsnitt

Typsnittet som används är Source Sans Pro. Det används för både brödtext och rubriker.

Typsnittet Source Sans Pro kan laddas ner och användas via Google Font. Klicka här för att gå till Source Sans Pro på Google Fonts

Rubriknivå 1

Rubriknivå 2

Rubriknivå 3

Rubriknivå 4

Brödtext
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram