Arbetsgivaravgifter

Du som är arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter när du ger ut ersättning för arbete. Här kan du se aktuella avgiftssatser för olika årtal.

Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivar­avgifter som du som arbetsgivare betalar för dina anställda eller andra arbetstagare som har fått ersättning för arbete i Sverige. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut.

Lägre avgifter för 15–18 åringar

Du betalar endast ålderspensionsavgift, 10,21 procent, för ungdomar som har fyllt 15 år vid årets ingång men ännu inte 18 år under vissa förutsättningar. För inkomstår 2022 gäller detta ungdomar som är födda 2004 till 2006. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kronor per månad och arbetsgivare. På ersättning över 25 000 kronor betalar du arbetsgivaravgifter med 31,42 procent.

Utbetalda ersättningar till 15-18 åringar kan inte räknas in i underlag för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling eller avdrag inom ett stödområde.

Lägre avgifter för 19-23 åringar

Från och med den 1 januari 2021 är arbetsgivaravgifterna för 19-23 åringar 19,73 procent. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kronor per månad och arbetsgivare. På ersättning över 25 000 kronor betalar du arbetsgivaravgifter med 31,42 procent. Reglerna är tillfälliga och gäller till och med 31 mars 2023.

Lägre avgifter för födda 1938–1956

På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år ska du bara betala ålderspensionsavgiften, 10,21 procent.

Född 1937 eller tidigare

På ersättning för arbete till personer som är födda 1937 eller tidigare ska du inte betala några arbetsgivaravgifter.

Rulla till toppen