Start

Välkommen till Safe Ekonomi!

AB Safe Ekonomi levererar tjänster inom LÖNEHANTERING – HR – REDOVISNING - RÅDGIVNING.

Genom transparens, nöjda och trygga medarbetare hjälper Safe Ekonomi kunder att minska administration, rätt arbetsmiljö och undvika dyrbara processer samt eventuella skadestånd. Du får tid med det Du är bra på och vi gör det vi är bra på.

Välj SAFE EKONOMI så får du tid för dina affärer. Hög integritet, snabb service med bästa kundnytta – till en rörlig kostnad!

 


Tjänster

Vi erbjuder skalbara tjänster efter skräddarsydda önskemål, ni gör en del eller vi gör allt! Våra tjänster är utvecklade för alla branscher.

Lönetjänster
AB Safe Ekonomi handhar hela er lönehantering konfidentiellt efter era kravspecar, enligt gällande lagar och branschregler. AB Safe Ekonomi ser till att alla får rätt lön i rätt tid.

HR-tjänster
AB Safe Ekonomi HR och personal tjänster är utvecklade för alla branscher – viktigt att behålla bra folk med bra kompetens.

Redovisningstjänster
AB Safe Ekonomi hjälper stora som små företag med den löpande redovisningen genom en effektiv och säker kundportal där alla bokföringshandlingar skapas eller scannas in i affärssystemet.

Rådgivning
Individuell företagsrådgivning – inför nya utmaningar. Vill du utveckla företaget eller är du på väg att etablera dig utomlands?